MOB-versie | Naar grote versielay, lie

Het verschil tussen lay en lie is ongeveer hetzelfde als in het Nederlands het verschil tussen leggen en liggen. Daarnaast kan lie ook nog iets anders betekenen.

 

 

lay (lays, laying, laid, laid)

Dit betekent leggen, met zo ongeveer dezelfde betekenissen als in het Nederlands:

 • Please lay the book on the desk.
  (Leg het boek op het bureau.)
   
 • The chicken lays an egg.
  (De kip legt een ei.)
   
 • The carpet is laid by a professional.
  (Het tapijt wordt door een vakman gelegd.)
   
 • He laid the table, while his wife was cooking dinner.
  (Hij dekte de tafel, terwijl zijn vrouw kookte.)
   
 • (informeel taalgebruik) Did you get laid?
  (Heb je seks gehad met iemand?)
   

lie (lies, lying, lay, lain) = liggen

lie (lies, lying, lied, lied) = liegen

Het werkwoord 'to lie' betekent liggen of liegen:

 • Don't lie to me, tell me the truth!
  (Lieg niet tegen mij. Vertel me de waarheid!)
   
 • The magazine lies next to the television set.
  (Het tijdschrift ligt naast de televisie.)

Verwarrend is dat de verleden tijd van lie (in de betekenis "liggen") lay is:

 • After the war, the city lay in ruins.
  (Na de oorlog lag de stad in puin.)

De verleden tijd van lie (in de betekenis "liegen") is lied:

 • She lied about her age.
  (Ze loog over haar leeftijd.) 

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers