MOB-versie | Naar grote versieit's, its

Er worden veel vergissingen gemaakt met it's en its.

 

 

it's

Dit is een verkorte vorm van it is of it has:

 • It's my birthday today.
  (Het is mijn verjaardag, ik ben jarig.)
   
 • It's time to go home.
  (Het is tijd om naar huis te gaan.)
   
 • It's been written by my father.
  (Het is geschreven door mijn vader.)
   

its

Dit is een bezittelijk voornaamwoord, dat we in het Nederlands vaak vertalen met z'n of zijn. Je gebruikt het om te verwijzen naar dingen of dieren of naar kinderen die niet specifiek als jongen of meisje omschreven zijn:

 • Turn the camera on its side.
  (Leg de camera op z'n kant.)
   
 • The cat is drinking its milk.
  (De kat drinkt z'n melk.)
   
 • The child is playing with its toys.
  (Het kind speelt met z'n speelgoed.)

 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers