MOB-versie | Naar grote versielook, watch

Wat is precies het verschil in gebruik tussen de werkwoorden look en watch? Ze hebben namelijk allebei te maken met kijken of zien. Het verschil zit hem voornamelijk in de aard van het kijken:

 

Look at

Wanneer je iets bekijkt of waarneemt, gebruik je gewoonlijk het werkwoord look at. Voorbeeld:

  • The girl looked at the lovely dresses in the shop window.
  • When I looked at my brother I discovered that he desperately needed a haircut.  

 

Watch

Wanneer je iets aan het zien/bekijken bent waar beweging in zit en waar je langere tijd je aandacht op richt (zoals een film, voetbal wedstrijd etc.) dan gebruik je meestal het werkwoord watch. Voorbeeld:

  • Are you going to watch the game tonight?
  • I'm watching a scary film right now.

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers