MOB-versie | Naar grote versieaffect, effect

Er bestaat veel verwarring over het gebruik van affect en effect, zelfs onder een groot gedeelte van sprekers die Engels als moedertaal hebben. Het verschil zit hem ook niet in de betekenis van het woord, maar in de manier waarop het gebruikt wordt in de zin.

 

Affect

Affect is een werkwoord en betekent "beïnvloeden":

 • The weather greatly affected the football match.
  (Het weer was van grote invloed op de voetbalwedstrijd.)
   
 • The results of the experiment were affected by different factors.
  (De resultaten van het experiment werden beïnvloed door verscheidene factoren.)

 

Effect

Effect is meestal een zelfstandig naamwoord:

 • His words had little effect.
  (Zijn woorden hadden weinig effect.)
   
 • Use this cream and you will see the effect immediately!
  (Gebruik deze zalf en je zult direct resultaat zien!)

Effect kan ook een werkwoord zijn en betekent dan "ten uitvoer brengen" of "tot stand brengen":

 • She effected a cost-cutting exercise.
  (Ze heeft een kostenbesparende maatregel getroffen.)

 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers