MOB-versie | Naar grote versievoorzetsels

Dit deel van de website gaat over voorzetsels.

  • in, at, on
    Een voorzetsel in het Engels betekent niet altijd hetzelfde in het Nederlands.
     
  • look after
    In combinatie met werkwoorden kan een voorzetsel een speciale betekenis krijgen.

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers