MOB-versie | Naar grote versiethan, then

De woorden than en then betekenen in het Nederlands allebei dan. Wanneer gebruik je than en wanneer gebruik je then?

 

Than

Je gebruikt than in een vergelijking: beter dan, groter dan, etc.

  • He is taller than his brother.
  • That skyscraper is newer than the church.
  • This restaurant is better than the last one.

 

Then

In alle andere gevallen gebruik je then:

  • I was living in Denver back then.
    (Ik woonde toen in Denver.)
  • I walked to the station, and then I took the bus.
    (Ik liep naar het station en nam daarna de bus.)

Vaak heeft 'then' iets te maken met een tijdstip: toen, destijds, (eerst dit) dan dat. 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers