MOB-versie | Naar grote versiethat, this, these, those

In het Engels bestaan vier aanwijzende voornaamwoorden.

 

this, that

In het enkelvoud gebruik je this (dit of deze hier) of that (dat of die daar):

 • this man - deze man
 • this woman - deze vrouw
 • this book - dit boek
   
 • that man - die man
 • that woman - die vrouw
 • that book - dat boek

 

these, those

In het meervoud gebruik je these (deze hier) of those (die daar):

 • these boys (deze jongens)
 • these girls (deze meisjes)
 • these books (deze boeken)
   
 • those boys (die jongens)
 • those girls (die meisjes)
 • those books (die boeken)

 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers