MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 26-05-2022 (niveau 2)eerdere test 26 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 26-05-2022 zo ingevuld:I can't come right now, I ........ Simon, who is fixing my bike.


4 % (afgerond)help
95 % (afgerond)am helping 
helps

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm ("to be" gevolgd door een werkwoord + -ing) voor iets dat nu aan de gang is of wat iemand nu aan het doen is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.You can find him ........ the pub every night.


3 % (afgerond)on
97 % (afgerond)in 
of

"In" is in dit geval een voorzetsel van plaats.
Zie ook de pagina in, at, on.He ........ over the expensive vase, when he reached for the sugar.


61 % (afgerond)nearly knocked 
7 % (afgerond)nearly knockt
32 % (afgerond)was nearly knocking

De verleden tijd van to knock is knocked.
Een handeling die kort duurt, zoals omstoten of stukvallen krijgt nooit de verleden tijd in duurvorm (was knocking).
Zie ook de pagina verleden tijd.Een betekenis van het Engelse woord 'fade' is ........


13 % (afgerond)noodlot
12 % (afgerond)flauwvallen
9 % (afgerond)vertrouwen
66 % (afgerond)langzaam verdwijnen 

faith = vertrouwen, geloof
fate = noodlot
faint = flauwvallen
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers