MOB-versie | Naar grote versie


Antwoorden van 30-11-2021 (niveau 2)eerdere test 30 NOV geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 30-11-2021 zo ingevuld:You can ride a bike, ........ ?


88 % (afgerond)can't you 
11 % (afgerond)don't you
1 % (afgerond)won't you

Als je wilt weten of iemand er net zo over denkt als jij, kun je een korte vraag achter een zin plakken. Bij "can" hoort "can't".
Zie ook de pagina vraag.Where have you come ........ ?


2 % (afgerond)by
1 % (afgerond)off
97 % (afgerond)from 

"To come from" is een vaste combinatie en betekent "vandaan komen".
Zie ook de pagina look after.(Spreekwoord: beter een half ei dan een lege dop.)
Half ........ is better than none.


9 % (afgerond)a sandwich
44 % (afgerond)an egg
32 % (afgerond)a loaf 
15 % (afgerond)a bun

Deze uitdrukking betekent: Beter iets dan niets.
Letterlijk: beter een half brood dan geen.
Zie ook de pagina cats and dogs.Een betekenis van het Engelse woord 'escape' is ........


invoeren
99 % (afgerond)ontsnappen 
beklimmen met ladders
begeleiden

escalade = beklimmen met stormladders
escort = begeleiden
enter = invoeren
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
79% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers