MOB-versie | Naar grote versieNiveaus

NU Beter Engels heeft sinds 10 september 2012 een dagelijkse test op drie niveaus. Deze niveaus zijn niet rechtstreeks gerelateerd aan het Europees Referentie Kader (ERK). In de dagelijkse tests van NU Beter Engels komen regelmatig vragen over woordenschat aan de orde. Het ERK gaat echter over de taalvaardigheden lezen, luisteren, spreken en schrijven, niet over woordenschat.

 

De niveau-indeling is daarom ook niet een-op-een te koppelen aan opleidingsniveaus. Hieronder een ruwe schatting van de niveaus gekoppeld aan het opleidingsniveau:

  • Niveau 1 is het beginnersniveau: eind basisschool, begin voortgezet onderwijs.
  • Niveau 2 is het gemiddelde niveau: eindniveau voortgezet onderwijs.
  • Niveau 3 is voor gevorderden: vervolgopleiding in het hoger onderwijs. 

 

Wisselen van niveau?

Er zijn tests op drie niveaus: 1, 2 en 3.

Niveau 1 is het makkelijkst, niveau 3 het moeilijkst. 

  
Je kunt aan alle niveaus meedoen voor je persoonlijke score. Welk niveau als eerste in beeld verschijnt, regel je bij Instellingen, Mijn gegevens. Dat heet het opstartniveau.


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers