46767 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 13-06-2019 (niveau 2)



eerdere test 13 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 13-06-2019 zo ingevuld:



I ........ help you with your English, but someone else probably can.


am not
98 % (afgerond)can't 
1 % (afgerond)can

Als je wilt zeggen dat iets niet het geval is, maak je een ontkenning. De ontkennende vorm van "can" is "cannot", de verkorte vorm is "can't".
Zie ook de pagina ontkenning.



I wonder whether she will be capable ........ handling the team on her own.


35 % (afgerond)in
10 % (afgerond)at
20 % (afgerond)by
36 % (afgerond)of  

'To be capable of something' (betekenis: iets aankunnen) is een vaste combinatie.
Zie ook de pagina look after.



After we ........ , we went out.


7 % (afgerond)eated
90 % (afgerond)had eaten 
3 % (afgerond)has eaten

Je gebruikt de voltooid verleden tijd (had + voltooid deelwoord) om aan te geven dat iets langer geleden gebeurde dan iets anders.
Zie ook de pagina verleden tijd.



Een betekenis van het Engelse woord 'colon' is ........ .


32 % (afgerond)komma
46 % (afgerond)dubbele punt 
17 % (afgerond)puntkomma
5 % (afgerond)punt

semicolon = puntkomma
comma = komma
full stop = punt
Zie ook de pagina Links.



TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)






Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers