46993 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 15-10-2019 (niveau 2)eerdere test 15 OKT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 15-10-2019 zo ingevuld:Wasn't I right? Yes, you ........ .


11 % (afgerond)are
will
64 % (afgerond)were 
24 % (afgerond)was

Het is in het Engels niet beleefd om alleen maar met "yes" of "no" te antwoorden. Daarom worden vaak korte zinnen als antwoord gebruikt. Je gebruikt hierbij de vorm van 'to be' in de vraag wordt gebruikt.
Zie ook de pagina antwoord.The school provides all its students ........ books.


3 % (afgerond)to
86 % (afgerond)with 
11 % (afgerond)in

"To provide with" is een vaste combinatie en betekent "voorzien van".
Zie ook de pagina look after.(Uitdrukking: de bloemetjes buiten zetten.)
To paint the town ........ .


24 % (afgerond)gold
29 % (afgerond)blue
7 % (afgerond)in a flower motif
41 % (afgerond)red 

Deze uitdrukking betekent: op stap gaan en een feestje bouwen.
Letterlijk: De stad roodschilderen.
Zie ook de pagina cats and dogs.Een betekenis van het Engelse woord 'merry' is ........


17 % (afgerond)trouwen
17 % (afgerond)vrouwtjespaard
1 % (afgerond)medelijden
64 % (afgerond)vrolijk 

merry = vrolijk

marry = trouwen
mare = merrie (vrouwtjespaard)
mercy = medelijden
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers