29920 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-09-2022 (niveau 2)eerdere test 23 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-09-2022 zo ingevuld:My brother's car is so unreliable, he often ........ go by train in the morning.


1 % (afgerond)mustn't
94 % (afgerond)has to 
6 % (afgerond)should

"Have to" betekent moeten.
Zie ook de pagina hulpwerkwoord.A ........ is someone who enters someone's land or property without permission.


5 % (afgerond)tres-passer
18 % (afgerond)tress-passer
32 % (afgerond)trespasser 
44 % (afgerond)tresspasser

De juiste spelling van het woord 'indringer' is 'trespasser'.
Zie ook de pagina accessible.(Hoewel het koud was, ging ze toch zonder jas naar buiten.)
........ it was cold, she went out without a jacket.


1 % (afgerond)Because
80 % (afgerond)Although 
Since
18 % (afgerond)Despite

although = hoewel
despite = ondanks, ongeacht

Je kunt wel zeggen: Despite the cold... / In spite of the cold... (Ondanks de kou...)
Zie ook de pagina because, although.Een betekenis van het Engelse woord 'associate' is ........


74 % (afgerond)compagnon 
1 % (afgerond)belastingaanslag
22 % (afgerond)toewijzen
3 % (afgerond)verzekering

assessment = belastingaanslag
assign = toewijzen
insurance = verzekering
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff