32739 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-09-2021 (niveau 2)eerdere test 23 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-09-2021 zo ingevuld:I do not know the city very well yet - I ........ here for two weeks.


15 % (afgerond)only living
9 % (afgerond)lives
76 % (afgerond)have only lived 

De voltooid tegenwoordige tijd zegt altijd iets over het verleden en nu. Je gebruikt deze vorm onder andere om aan te geven dat iets in het verleden begonnen is en nu nog aan de gang is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.I will see you ........ the party.


7 % (afgerond)on
93 % (afgerond)at 
in

"At" is in dit geval een voorzetsel van plaats.
Zie ook de pagina in, at, on.After Richard ........ biology, he studied maths.
(Benadruk dat de ene handeling voltooid was voordat de andere handeling plaatsvond.)


2 % (afgerond)is going to study
7 % (afgerond)was studying
92 % (afgerond)had studied 

Je gebruikt de voltooid verleden tijd (had + voltooid deelwoord) om aan te geven dat iets langer geleden gebeurde dan iets anders. Deze vorm komt daarom vaak samen voor met de verleden tijd. Meestal staat een van de volgende woorden in de zin: "after", "before", "as soon as" of "when".
Zie ook de pagina verleden tijd.Een betekenis van het Engelse woord 'carnivorous' is ........


83 % (afgerond)vleesetend 
6 % (afgerond)plantenetend
8 % (afgerond)allesetend
3 % (afgerond)kannibaal

herbivorous = plantenetend
omnivorous = allesetend
cannibal = kannibaal
Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers