47630 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-03-2019 (niveau 2)eerdere test 21 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-03-2019 zo ingevuld:The plane from Los Angeles ........ at 10 past 10 tonight.


95 % (afgerond)arrives 
3 % (afgerond)arriving
2 % (afgerond)is arrive

Bij vaste tijden en schema's kun je de tegenwoordige tijd gebruiken om de toekomst aan te duiden.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.The football match will start ........ half an hour.


3 % (afgerond)for
89 % (afgerond)in 
8 % (afgerond)over

"In" is een voorzetsel van tijd: "over" een half uur wordt vertaald met "in half an hour".
Zie ook de pagina in, at, on.All my relatives ........ me birthday cards last week.


1 % (afgerond)are sending
50 % (afgerond)have sent
49 % (afgerond)sent 

Je gebruikt de verleden tijd (-ed achter het werkwoord) om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd en nu is afgelopen. Vaak staat er dan een tijdsbepaling in de zin die aangeeft dat iets is afgelopen, zoals "yesterday, a week ago, last month" etc.
Zie ook de pagina verleden tijd.Een betekenis van het Engelse woord 'precaution' is ........


3 % (afgerond)voorzetsel
88 % (afgerond)voorzorgsmaatregel 
5 % (afgerond)nauwkeurigheid
4 % (afgerond)voorverkoop

precision = nauwkeurigheid
presale = voorverkoop
preposition, prefix = voorzetsel

Zie ook de pagina Links.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff Uitgevers