30730 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 27-03-2023 (niveau 2)eerdere test 27 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 27-03-2023 zo ingevuld:He can't come to the phone right now, because he ........ a bath.


98 % (afgerond)is having 
1 % (afgerond)had
2 % (afgerond)has

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm ("to be" gevolgd door een werkwoord + -ing) voor iets dat nu aan de gang is of wat iemand nu aan het doen is.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Parijs is de meest romantische Europese stad.)
Paris is the ........ European city.


1 % (afgerond)romanticst
romantickest
99 % (afgerond)most romantic 
more romantic

Bijvoeglijke naamwoorden van twee of meer lettergrepen krijgen in de overtreffende trap "(the) most" voor zich.
Zie ook de pagina big - bigger - biggest.Het Engelse woord voor "verantwoordelijk" is ........ .


2 % (afgerond)responseble
36 % (afgerond)responsable
responsoble
62 % (afgerond)responsible 

Dit is een weetwoord.
Zie ook de pagina accessible.(De stallen van de paarden zijn warm en droog.)
The ........ stables are warm and dry.


11 % (afgerond)horses
13 % (afgerond)horses's
69 % (afgerond)horses' 
6 % (afgerond)horse's

Wanneer je wilt zeggen dat iets van meer dan één persoon of dier is, dan gebruik je alleen een apostrof achter de meervouds-s.
Als het gaat om een naam die op een s eindigt, dan mag je ook 's achter de naam zetten
(Darrious' dog / Darrious's dog).
Zie ook de pagina Danny's bike.TOTAALRESULTAAT:
82% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff