28980 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 04-03-2024 (niveau 2)eerdere test 04 MRT geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 04-03-2024 zo ingevuld:We ........ her twice already, and we will see her again tomorrow.


1 % (afgerond)seed
3 % (afgerond)are seeing
96 % (afgerond)have seen 

De voltooid tegenwoordige tijd ("have" of "has" + voltooid deelwoord) zegt altijd iets over het verleden en nu. Je gebruikt deze vorm onder andere wanneer je het hebt over ervaringen (in iemands leven) tot nu toe.
Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.(Dit is de ingewikkeldste rekenoefening aller tijden!)
This is the ........ maths exercise ever!


97 % (afgerond)most complicated 
1 % (afgerond)more complicated
more complecated
2 % (afgerond)most complecated

Bijvoeglijke naamwoorden van twee of meer lettergrepen krijgen in de overtreffende trap "(the) most" voor zich.
Zie ook de pagina big - bigger - biggest.(De hertog en hertogin hielden de benefietcricketwedstrijd vorig jaar op hun fantastische gazon.)
The duke and ........ held last year's fundraising cricket match on their magnificent lawn.


4 % (afgerond)dukess
21 % (afgerond)dutchess
68 % (afgerond)duchess 
7 % (afgerond)dutches

(Een opgave van Darius v.d. Pluim.)
duke = hertog
duchess = hertogin, vrouw van een hertog
Beide woorden stammen af van het Latijnse 'ducere' (leiden) en 'dux' (leider).

Met een hoofdletter bij specifieke aanduiding, zoals 'the Duchess of York'.
Zie ook de pagina accessible.They closed ........ .


4 % (afgerond)the childrens's playground
28 % (afgerond)the childrens' playground
57 % (afgerond)the children's playground 
11 % (afgerond)the childrens playground

Sommige woorden eindigen in het meervoud niet op een -s, zoals children. In dat geval gebruik je om het bezit aan te geven gewoon 's.
Zie ook de pagina Danny's bike.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff