26987 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


werkwoorden | tegenwoordige tijd

Op deze pagina:

 

 

Tegenwoordige tijd / Tegenwoordige tijd in duurvorm

In het plaatje hieronder zie je twee soorten tegenwoordige tijd:

 • de gewone tegenwoordige tijd
  I take the bus every day.
 • de tegenwoordigetijd in duurvorm (ing-vorm)
  I am waiting at the bus stop.

Deze twee soorten tegenwoordige tijd worden hierna uitgebreid behandeld.

 

I take the bus every day. I am waiting at the bus stop.

 

BOVEN

 

Tegenwoordige tijd

 • I take the bus every day.
  (Ik ga elke dag met de bus).

Gebruik

Je gebruikt deze vorm onder andere voor feiten, gewoonten of dingen die regelmatig gebeuren. Bijvoorbeeld:

 • I regularly go to the gym.
  (Ik ga regelmatig naar de sportschool.)
  = regelmatige gebeurtenis
 • I read the newspaper every day.
  (Ik lees elke dag de krant.)
  = gewoonte
 • The earth revolves around the sun.
  (De aarde draait om de zon.)
  = feit

Je gebruikt de onvoltooid tegenwoordige tijd ook na "if", om een voorwaarde aan te geven waaraan nog niet is voldaan:

 • If he washes the car, we will clean the bedroom.
  (Als hij de auto wast, zullen wij de slaapkamer opruimen.)

 

Vorm

Bij de tegenwoordige tijd komt er alleen bij he, she, it een -s achter het werkwoord:

I

take

the bus

You

take

the bus

He, she, it

takes

the bus

We

take

the bus

You

take

the bus

They

take

the bus

 

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor deze tijd is "present simple".

 

BOVEN

 

Tegenwoordige tijd in duurvorm

 • I am waiting for the bus.
  (Ik ben op de bus aan het wachten. / Ik wacht op de bus.)

 

Gebruik

Je gebruikt de tegenwoordige tijd in duurvorm (of ing-vorm) voor iets wat nu aan de gang is of wat iemand nu aan het doen is.

Bijvoorbeeld:

 • I am driving my car.
  (Ik ben aan het autorijden. / Ik rijd in mijn auto.)
 • You are repairing my bike.
  (Jij bent mijn fiets aan het repareren. / Jij repareert mijn fiets.)
 • He is coming home.
  (Hij is op weg naar huis. / Hij komt naar huis.)

Vorm

De tegenwoordige tijd in duurvorm maak je met een vorm van to be gevolgd door een werkwoord + ing. Deze vorm wordt daarom ook wel de ing-vorm genoemd.

 

I

am / 'm

waiting for the bus.

We, you, they

are / 're

waiting for the bus.

He, she, it

is / 's

waiting for the bus.

 

Bijzondere gevallen:

 • Werkwoord eindigend op -e: de -e valt weg
  I dance  - I am dancing
  I hope - I am hoping
 • Werkwoord eindigend op -ie: ie wordt y
  I die - I am dying
  I tie - I am tying
 • Werkwoord eindigend op één medeklinker na één klinker: de medeklinker wordt verdubbeld
  I stop - I am stopping
  I sit - I am sitting
 • Werkwoord eindigend op -c: extra -k voor -ing:
  I panic - I am panicking

Vakterm

De Engelse vakterm voor deze tijd is "present continuous".

 

Duurvorm - speciale toepassing

Je gebruikt de duurvorm ook weleens waar je in het Nederlands het hele werkwoord zou gebruiken:

 • No smoking.
  (niet roken.)
 • She is busy wrapping presents.
  (ze is druk met cadeautjes inpakken.)
 • It's worth visiting this museum.
  (Het is de moeite waard dit museum te bezoeken.)
 • It's no use shouting at your TV.
  (Het heeft geen zin tegen de tv te schreeuwen.)

 

BOVEN

 

Voltooid tegenwoordige tijd

 

The bus has arrived

 • The bus has arrived.
  (De bus is gearriveerd.)

Gebruik

De voltooide tijd zegt altijd iets over het verleden en nu. Je gebruikt deze tijd onder andere:

 • om aan te geven dat iets in het verleden is begonnen en nu nog aan de gang is.
  Vaak staan er signaalwoorden zoals "since" of "for" in de zin:
   
  - She has lived in the Netherlands since January.
  (Zij woont sinds januari in Nederland.)
   
  - I have worked here for ten years.
  (Ik werk hier al tien jaar.)
   
   
 • wanneer je het hebt over ervaringen (in iemands leven) tot nu toe.
  Vaak staan er signaalwoorden zoals "ever" en "never" in de zin.
   
  - She has visited London many times.
  (Zij heeft London al vaak bezocht.)
   
  - Have you ever visited London?
  (Heb jij ooit London bezocht?)
   
  - I have never visited New Zealand.
  (Ik ben nog nooit in Nieuw Zeeland geweest.)
   
  - Haven't you tried these crisps yet?
  (Heb je deze chips nog niet geproefd?)
   
   
 • om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd en dat je daar nu het resultaat van merkt.
   
  - She looks so happy because she has passed her driving test.
  (Ze ziet er zo gelukkig uit omdat ze haar rijbewijs heeft gehaald.)

Vorm

De voltooid tegenwoordige tijd bestaat uit have / has + voltooid deelwoord.

In de meeste gevallen maak je het voltooid deelwoord door -ed aan het werkwoord toe te voegen:

 

I

have

worked as a teacher for ten years.

You

have

worked as a teacher for ten years.

He, she, it

has

worked as a teacher for ten years.

We

have

worked as a teacher for ten years.

You

have

worked as a teacher for ten years.

They

have

worked as a teacher for ten years.

 

Een aantal werkwoorden is onregelmatig. Deze werkwoorden hebben een eigen vorm van het voltooid deelwoord. Klik hier om naar de lijst met onregelmatige werkwoorden te gaan.

 

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor deze tijd is "present perfect".

 

 

BOVEN

 

Voltooid tegenwoordige tijd in duurvorm

 

I have been waiting for hours

 • I have been waiting for hours.
  (Ik sta al uren te wachten.)
 • I have been studying for two days, but I'm still not ready for the test.
  (Ik ben al twee dagen aan het studeren maar ik ben nog steeds niet klaar voor de toets).

 

Gebruik

Hoewel er inhoudelijk soms weinig verschil is tussen de gewone voltooid tegenwoordige tijd en de ing-vorm, kun je met de duurvorm net even benadrukken dat jij vindt dat iets al lang aan de gang is:

 • They have been repairing the roof for a whole hour, but it's still leaking!
  (Ze zijn het dak een uur aan het repareren geweest, maar het lekt nog steeds!)

Vorm

Deze werkwoordstijd bestaat uit have been / has been + werkwoord + ing.

 

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor deze tijd is "present perfect continuous".


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff