28094 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


werkwoorden | verleden tijd

Op deze pagina:

 

Verleden tijd / Verleden tijd in duurvorm

In het plaatje hieronder zie je twee soorten verleden tijd:

 • de gewone verleden tijd
  I travelled by bus this morning.
 • de verleden tijd in duurvorm (ing-vorm)
  I was waiting at the bus stop.

Deze twee soorten verleden tijd worden hierna uitgebreid behandeld.

 

I walked to the bus this morning. I was waiting at the bus stop.

 

 

BOVEN

 

Verleden tijd

 • I travelled by bus this morning.
  (Vanochtend reisde ik met de bus.)

Gebruik

Je gebruikt de verleden tijd om aan te geven dat iets in het verleden is gebeurd en nu is afgelopen. Vaak staat er een tijdsbepaling in de zin die aangeeft dat iets afgelopen is, zoals yesterday, a week ago, last month, in 2004.

 • She liked flowers.
  (Zij hield van bloemen.)
 • Last year we lived in London.
  (Wij woonden vorig jaar in Londen.)
 • When I was young, I went to the cinema every week.
  (Toen ik jong was ging ik elke week naar de bioscoop.)

Je gebruikt in het Engels de verleden tijd ook om aan te geven dat iets urgent is:

 • It's high time I washed my car. You can't see its color anymore. 
  (Het is hoog tijd dat ik mijn auto eens was. Je kunt z'n kleur niet meer zien.)
 • It's high time the children went to bed. It's almost midnight.
  (Het is hoog tijd dat de kinderen naar bed gaan. Het is bijna middernacht.)

 

Vorm

In de meeste gevallen maak je de verleden tijd door simpelweg -ed achter het werkwoord te zetten. In sommige gevallen is er een extra verbindingsletter, zoals bij travel - travelled (Brits Engels).

 

I

travelled by bus this morning.

You

travelled by bus this morning.

He, she, it

travelled by bus this morning.

We

travelled by bus this morning.

You

travelled by bus this morning.

They

travelled by bus this morning.

 

Een aantal werkwoorden is onregelmatig. Deze werkwoorden hebben een eigen vorm van de verleden tijd. Klik hier om de lijst met onregelmatige werkwoorden te bekijken.

 

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor deze tijd is "past simple".

 

 

BOVEN

 

Verleden tijd in duurvorm

 • I was waiting at the bus stop. 
  (Ik was op de bus aan het wachten.)

 

Gebruik

Je gebruikt de duurvorm (of ing-vorm) vorm om aan te geven dat iets op een bepaald moment een tijdje aan de gang was.

Je gebruikt deze vorm vaak samen met de 'gewone' verleden tijd in één zin om aan te geven dat iets gebeurde (verleden tijd) toen er al iets anders aan de gang was (verleden tijd in duurvorm):

 • I was calling my mother when the bus arrived.
  (Ik was m'n moeder aan het bellen toen de bus kwam.)
 • You were repairing my bike when Ben came in.
  (Jij was mijn fiets aan het repareren toen Ben binnenkwam.)
 • Fred was going home when I met him.
  (Fred was op weg naar huis toen ik hem tegenkwam.)

Vorm

Je maakt de verleden tijd in duurvorm met was / were + werkwoord + ing.

De duurvorm of ing-vorm wordt uitgebreid beschreven op de pagina tegenwoordige tijd.

 

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor deze tijd is "past continuous".

 

 

BOVEN

 

Voltooid verleden tijd

 

After the bus had arrived, I could continue my journey.

 • After the bus had arrived, I could continue my journey.
  (Nadat de bus was aangekomen, kon ik mijn reis vervolgen.)

 

Gebruik

Je gebruikt de voltooid verleden tijd om aan te geven dat iets langer geleden gebeurde dan iets anders. Daarom komt deze tijd vaak samen voor in één zin met de verleden tijd.

 • Tania had read her contract before she signed it.
  (Tania had haar contract gelezen voordat ze het tekende.)  

Je gebruikt de voltooid verleden tijd ook na "if only" of "wish", om aan te geven dat iets niet echt gebeurd is, maar wel had kunnen gebeuren:

 • If only the killer had shown some remorse.
  (Had de moordenaar maar wat berouw getoond.)

Vorm

Je maakt de voltooid verleden tijd met had + voltooid deelwoord. Voor het vormen van het voltooid deelwoord, zie de uitleg op de pagina Tegenwoordige tijd.

 

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor deze tijd is "past perfect".

 

 

BOVEN

 

Voltooid verleden tijd in duurvorm

 

I had been waiting for hours, when finally the bus arrived

 • I had been waiting for hours when the bus finally arrived.
  (Ik had uren staan wachten toen de bus er eindelijk aankwam.)

 

Gebruik

Je gebruikt de duurvorm (of ing-vorm) om aan te geven dat iets in het verleden al een tijdje aan de gang was voordat er iets anders gebeurde. Daarom komt deze vorm vaak samen voor in één zin met de onvoltooid verleden tijd.

Je kunt met deze tijd goed benadrukken dat jij vindt dat iets al lang aan de gang is.

 • I had been working for hours when my colleague finally arrived.
  (Ik was al uren aan het werk toen mijn collega eindelijk aankwam.)

Vorm

Je maakt de voltooid verleden tijd in duurvorm met had been + werkwoord + ing.

Zie ook de uitleg op de pagina Tegenwoordige tijd.

 

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor deze tijd is "past perfect continuous".


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff