26987 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


werkwoorden | toekomende tijd

Op deze pagina:

 

 

Net als het Nederlands heeft het Engels geen aparte werkwoordvorm voor de toekomende tijd. Je maakt de toekomende tijd met behulp van een extra werkwoord.

 

In het Engels kun je op verschillende manieren uitdrukken dat iets in de toekomst gaat gebeuren.

Hieronder worden de meest voorkomende vormen uitgelegd.

 

Tomorrow I will take the bus. I will be waiting at the bus stop.

 

BOVEN

 

1. Toekomende tijd met "will"

 • Tomorrow I will take the bus.
  (Morgen zal ik de bus nemen.)
   
 • I will be waiting at the bus stop.
  (Ik zal bij de bushalte wachten.)

 

Gebruik

Je gebruikt will + hele werkwoord om aan te geven dat iets in de toekomst gaat gebeuren.

Je gebruikt will + be + ing-vorm om aan te geven wat op een bepaald moment in de toekomst aan de gang zal zijn.

 

Je gebruikt will ook als je een voorspelling doet zonder dat je weet dat het ook echt zal gebeuren.

 • We have to say goodbye now, but we will meet again!
  (We moeten nu echt afscheid nemen, maar ooit zullen we elkaar weer zien!)
   

Vorm

Deze tijd wordt gevormd door het hulpwerkwoord will + hele werkwoord.

 • I will go to the opera tomorrow.
 • He will visit his brother next year.
 • They will eat at a restaurant tonight.

De duurvorm-variant wordt gevormd door will + be + ing-vorm.

 • I will be waiting at the bus stop at 10 o'clock.
 • He will be working when you call him.
 • They will be playing outside during the break.

 

BOVEN

 

2. Toekomende tijd met "going to"

 • Tomorrow I am going to take the bus.
  (Morgen zal ik de bus nemen.)

 

Gebruik

Je gebruikt de toekomende tijd met going to als je wilt aangeven dat iemand iets in de toekomst van plan is. Je gebruikt deze vorm ook als je een voorspelling doet over de toekomst, waarvoor je bewijs hebt. Bijvoorbeeld:

 

 • Look at those dark clouds! It is going to rain.
  (Kijk eens naar die donkere wolken! Het gaat zo regenen.)
   

Vorm

Je maakt deze tijd met am / are / is + going to + hele werkwoord. Bijvoorbeeld:

 • I am going to walk to the station in ten minutes.
 • He is going to eat some fruit.
 • They are going to visit the museum next week.

 

BOVEN

 

3. d.m.v. de tegenwoordige tijd

Net als in het Nederlands kun je iets in de tegenwoordige tijd zeggen, terwijl je daar iets in de toekomst mee bedoelt: morgen blijf ik thuis, morgen vertrekt de bus om 10 uur.

 • The bus leaves at 10:00.

 

Gebruik

Je gebruikt deze vorm als je het hebt over een dienstregeling, rooster of reisschema.

 • The train leaves in three minutes.
 • The bus arrives at 14:30.
 • The plane takes off at 09:45 exactly.

 

Vorm

Dit is de tegenwoordige tijd die gebruikt wordt als toekomende tijd.

Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.

 

 

BOVEN

 

4. d.m.v. de tegenwoordige tijd in duurvorm

Je kunt ook de ing-vorm van de tegenwoordige tijd gebruiken om iets uit te drukken dat in de toekomst gaat gebeuren:

 • I am seeing my brother tomorrow.

 

Gebruik

Je gebruikt deze vorm om aan te geven dat er iets geregeld is voor de toekomst. Denk bijv. aan een voetbalwedstrijd waar je een kaartje voor hebt gekocht of een afspraak die je met iemand hebt gemaakt om naar de film te gaan.

 • I am taking my friend to the cinema tonight.
   

Vorm

Dit is de tegenwoordige tijd in duurvorm die wordt gebruikt als toekomende tijd. Zie ook de pagina tegenwoordige tijd.

 

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor de toekomende tijd is "future".


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff