28451 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


werkwoorden | hulpwerkwoord

Er zijn twee soorten werkwoorden:

 • hoofdwerkwoorden, zoals walk / work / drive
 • hulpwerkwoorden, zoals can / should / may

Met hoofdwerkwoorden kun je in het Engels twee tijden maken: de tegenwoordige tijd en de verleden tijd. Om alle andere tijden, vraagzinnen of ontkenningen te maken heeft het hoofdwerkwoord "hulp" nodig van een hulpwerkwoord. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste hulpwerkwoorden.

 

 

Can / can't

Je gebruikt can om te zeggen dat je iets kunt:

 • She can swim.
  (Zij kan zwemmen.)
   
 • He can come today.
  (Hij kan vandaag komen.)
   
 • We can't pay the rent.
  (We kunnen de huur niet betalen.)

 

Could

Je gebruikt could om aan te geven dat iets zou kunnen. Ook kun je could gebruiken om een beleefde vraag te formuleren:

 • They could give you some more information.
  (Ze zouden wat meer informatie kunnen geven.)
   
 • Could you help me for a second, please?
  (Zou je mij even kunnen helpen?)
   

Must

Je gebruikt must als je zelf vindt dat iets zou moeten:

 • I must finish this assignment today.
  (Ik moet dit werk vandaag afmaken.)
   
 • I must go to the gym now.
  (Ik moet nu naar de sportschool.)

 

To have to

Je gebruikt to have to als iemand anders vindt dat iets moet, en dus NIET omdat jij dat zelf vindt:

 • Children under sixteen have to go to school. It's the law.
  (Kinderen onder de zestien moeten naar school. Dat is de wet.)
   
 • Jim has to take two pills every day. That's what they told him at the hospital.
  (Jim moet elke dag twee pillen nemen. Dat zeiden ze in het ziekenhuis.)

 

Can/could/may/might

Je kunt deze woorden gebruiken om toestemming te vragen:

 • Can I go to the bathroom, please?
  (Mag ik even naar de wc?)
   
 • Could I use your phone?
  (Zou ik je telefoon mogen gebruiken? )
  - is iets beleefder dan can
   
 • May I enter, sir?
  (Mag ik binnenkomen, meneer?)
   
 • Might I borrow your pen?
  (Zou ik je pen mogen lenen?)
  - is iets beleefder dan may

De verleden tijd van can en may wordt ook gebruikt om dingen te beschrijven die onzeker of niet gebeurd zijn:

 • I could have stayed in bed, but I decided to get up at seven.
  (Ik had in bed kunnen blijven, maar besloot om zeven uur op te staan.)
   
 • She is late. She might have missed the train.
  (Ze is laat. Ze heeft misschien de trein gemist.)
   
 • They might be on a holiday.
  (Ze zouden op vakantie kunnen zijn. / Misschien zijn ze op vakantie.)

 

Would / wouldn't

Je gebruikt would in beleefde vragen of als iets onder bepaalde omstandigheden (wel of niet) zou gebeuren:

 • Would you be so kind to carry this bag for me?
  (Zou je zo vriendelijk willen zijn om deze tas voor mij te dragen?)
   
 • It would be his first trip abroad.
  (Het zou zijn eerste buitenlandse reis worden.)
   
 • She would never go out on her own.
  (Ze zou nooit alleen uitgaan.)
   
 • They wouldn't come if it was raining.
  (Ze zouden niet komen als het regende.)

 

Should / shouldn't 

Je gebruikt "should" om aan te geven dat iemand iets eigenlijk zou moeten doen. Je geeft bijvoorbeeld advies of je wilt iets afraden:

 • You should try to get some more exercise.
  (Je zou eens iets meer moeten oefenen.)
   
 • You shouldn't go out alone, it's dangerous!
  (Je moet niet alleen naar buiten gaan, dat is gevaarlijk!)
   

Will / won't

Je gebruikt will als je wilt aangeven of iets in de toekomst gaat gebeuren:

 • Tomorrow I will take the bus.
  (Morgen zal ik de bus nemen.)
   
 • I will be waiting at the bus stop.
  (Ik zal bij de bushalte wachten.)
   
 • The weak building won't survive another storm.
  (Het zwakke gebouw zal nog een storm niet overleven.)

Je gebruikt will ook als je een voorspelling doet zonder dat je weet dat het ook echt zal gebeuren.

 • We have to say goodbye now, but we will meet again!
  (We moeten nu echt afscheid nemen, maar ooit zullen we elkaar weer zien!)

Zie ook Toekomende tijd.

 

 

Geen "to" na een hulpwerkwoord

Het hele werkwoord wordt vaak voorafgegaan door to:

 • I ask you to sit down.
 • It is easy to walk.
 • I try to understand the question.

Maar zoals je op deze pagina kunt zien: een werkwoord dat na een hulpwerkwoord komt, wordt niet voorafgegaan door to.

 

Een rijmend ezelsbruggetje:

 • Na can, may, must, shall, will en do
  komt een werkwoord zonder to.

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor hulpwerkwoord is "auxiliary verb".


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff