MOB-versie | Naar grote versieantwoord

Korte ja-/nee-antwoorden

Het is in het Engels niet beleefd om alleen maar met Yes of No te antwoorden. Daarom antwoordt men vaak met korte zinnen. In deze korte antwoorden herhaal je het eerste werkwoord uit de vraag.

 • Is that a good idea? 
  Yes, it is.
  No, it isn’t.
   
 • Do you need any help with that? 
  Yes, I do.
  No, I don’t.
   
 • Can I give you a hand?
  Yes, you can.
  No, you can’t.

Let op:

 • Are you interested in downloading?
  Yes, I am.
  No, I am not.

Nadere korte antwoorden:

 • I am happy.
  So am I.
  (Ik ook.)
   
 • I am not rich.
  Neither am I.
  (Ik evenmin. Ik ook niet.)

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers