MOB-versie | Naar grote versiegebiedende wijs

Als je tegen iemand wilt zeggen dat hij/zij iets moet doen, begin je de zin met het hele werkwoord, maar zonder to.

Op deze manier kun je iemand een aanwijzing, bevel of advies geven of iemand waarschuwen:

  • Cross Victoria Street.
  • Sit still, please.
  • Be quiet, please.
  • Read that book, please.

 

Als je wilt zeggen dat iemand iets NIET moet doen, zet je don't voor het hele werkwoord zonder to.

  • Don't cross the road now.
  • Don't spend all your money.
  • Don't feel so sad.

 

Vakterm

De Engelse vakterm voor de gebiedende wijs is imperative.


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers