26987 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


twijfelwoorden | many, much, little, few

A lot of, lots of, much en many betekenen allemaal veel.

 

A lot of
Je kunt a lot of voor verschillende soorten zinnen gebruiken, bij woorden die je wel of niet kunt tellen:

 • He won a lot of money.
  (Hij won veel geld.)
   
 • I have a lot of books.
  (Ik heb veel boeken.)
   
 • We always have a lot of people visiting our town.
  (Wij hebben altijd veel bezoekers in onze stad.)

Een variant van a lot of is lots of:

 • He earns lots of money.
  (Hij verdient veel geld.  / Hij verdient bergen geld.)

 

Maar let op: vooral in vragende en ontkennende zinnen wordt vaak "much" gebruikt. Zie hieronder.

 

 

Much
Much gebruik je bij woorden die je niet kunt tellen:

 • Here's coffee. You can take as much as you want.
  (Hier staat koffie. Je kunt zo veel nemen als je wilt.)
   
 • He couldn't give me much advice.
  (Hij kon me niet veel advies geven.)
   
 • How much food is left?
  (Hoeveel eten is er over?)

Maar let op: vooral in zinnen die niet vragend of ontkennend zijn, wordt vaak "a lot of" gebruikt. Zie hierboven.

 

 

Many
Many kun je voor allerlei soorten zinnen gebruiken:
 

Vragende zinnen bij zaken die je wel kunt tellen:

 • Did you get many phone calls on your birthday?
  (Heb je veel telefoontjes gehad op je verjaardag?)

Ontkennende zinnen bij zaken die je wel kunt tellen:

 • There aren't many tigers left in the wild.
  (Er zijn niet veel tijgers meer in het wild.)

Bevestigende zinnen, zaken die je kunt tellen:

 • Many people drive too fast.
  (Veel mensen rijden te hard.)
   
 • I ate too many apples today.
  (Ik heb te veel appels gegeten vandaag.) 

 

Little, few

Little en few betekenen allebei weinig. Net als bij much en many gebruik je little bij niet-telbare woorden en few bij telbare woorden.

 • We had to hurry, so there was little time for shopping.
  (We moesten opschieten, dus er was weinig tijd om te winkelen.)
   
 • Can you give me a little help?
  (Kun je me een beetje hulp geven?)
  Hier hoort het lidwoord 'a' bij 'little': een beetje
   
 • People had few remarks after my speech.
  (Men had een paar opmerkingen na mijn toespraak.)

Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff