MOB-versie | Naar grote versiemy, your, theirs

Als je wilt uitdrukken dat iets van jou (of van iemand anders) is, kun je bezittelijke voornaamwoorden gebruiken, zoals jouw, mijn, zijn, gevolgd door datgene wat jij of iemand anders bezit. Bijvoorbeeld: mijn boek, jouw huis, zijn hond.

 

In het Engels gaat dit op dezelfde manier:

 

Nederlands

 

Engels

 

Bezittelijk

voornaamwoord

Zonder

zelfstandig naamwoord

mijn

my

My name is Kim.

She's a friend of mine.

jouw, uw

your

Your family's from Canada.

The pen is yours.

zijn

his

His hobby is fishing.

Some friends of his.

haar

her

Her name is Hannah.

Those sandwiches are hers.

zijn (dier)

its

Its name is Kelsey (dog).

-

ons

our

Our cat is very young.

The decision is ours.

uw, jullie

your

Your friends live in Paris.

The choice is yours.

hun

their

Their trip was great.

I'm a colleague of theirs.

 

 

Vakterm 

Het Engelse woord voor bezittelijk voornaamwoord is "possessive pronoun".

 

 


Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers