MOB-versie | Naar grote versiebanks, houses

De meeste zelfstandige naamwoorden hebben een regelmatig meervoud. Om het meervoud te maken hoef je vaak alleen maar een s achter het enkelvoud te plakken.

 • chair - chairs
 • school - schools
 • taxi - taxis

Let op: je krijgt in het Engels nooit 's in het meervoud!

 • piano - pianos
 • comma - commas

 

Bij sommige woorden met een regelmatig meervoud verandert de spelling:

 

 

Woorden met sisklank

Woorden die in de uitspraak eindigen op een sisklank krijgen -es in plaats van -s:

 • bus - buses
 • fox - foxes
 • bush-bushes
   

Woorden met f of fe 

Enkele woorden die eindigen op f of fe krijgen -ves in het meervoud in plaats van -s:

 • half - halves
 • wife - wives
 • loaf - loaves
 • thief - thieves

maar niet altijd:

 • belief (geloof, overtuiging) - beliefs
 • chef - chefs
 • handkerchief - handkerchiefs (of toch handkerchieves)
 • roof - roofs
 • safe (kluis) - safes

 

Woorden met y

Bij woorden die eindigen op een medeklinker + y krijgt het meervoud -ies in plaats van -s:

 • baby - babies
 • city - cities
 • fly - flies

Dit geldt niet als er voor de y nog een andere klinker staat. Dan blijft de y gewoon een y:

 • tray - trays
 • trolley - trolleys

Help | Contact  |  Instellingen  |  


Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

Martin van Toll Producties
in samenwerking met
Noordhoff Uitgevers