26987 actieve gebruikers
Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


UK / US | colour, color

Het Brits-Engels en Amerikaans-Engels zijn twee varianten van de Engelse taal. Op de meeste vlakken zijn ze gelijk, maar is er toch een aantal verschillen in zowel spelling als woordgebruik. Hieronder een overzichtje van de belangrijkste verschillen.

 

ou / o

Britten schrijven woorden als colour, odour en neighbour met ou.

Amerikanen laten de u weg en schrijven color, odor en neighbor.

Bij het woord moustache (Brits-Engels) laten de Amerikanen de o weg: mustache.

 

 

-ise / -ize

Britten schrijven woorden als signalise, problematise, civilise, canonise meestal met -ise, hoewel we tegenwoordig ook -ize in woordenboeken tegenkomen.

De Amerikaans-Engelse variant is signalize, problematize, civilize, canonize, dus altijd met -ize.

 

In het Amerikaans-Engels kom je ook wel compromise, advertise, supervise tegen.

 

 

-yse / -yze

Hetzelfde geldt voor woorden met -yse: In het Brits-Engels schrijf je meestal paralyse.

In het Amerikaans-Engels schrijf je altijd paralyze.

 

 

ll / l

Sommige woorden schrijf je volgens de Brits-Engelse spelling met ll en volgens de Amerikaans-Engelse spelling met l, bijv.:

Brits-Engels: cancelled, channelling, cruellest.

Amerikaans-Engels: canceled, channeling, cruelest.

 • Uitzondering waarbij het precies andersom is:
   
  Brits-Engels: enrol (aanmelden, inschrijven)
  Amerikaans-Engels: enroll
   
  Brits-Engels: fulfil (vervullen, nakomen)
  Amerikaans-Engels: fulfill

 

ae / e

Woorden zoals anaesthetic, aesthetic en archaeology worden in het Brits-Engels gespeld met -ae. Deze ongebruikelijke spelling heeft te maken met de Latijnse of Griekse oorsprong van het woord.

Amerikanen laten vaak de a weg en schrijven anesthetic, esthetic en archeology.

 

 

-tre / -ter

Britten schrijven kilometre, theatre en centre,

Amerikanen schrijven kilometer, theater en center.

 

 

-gramme / -gram

Britten schrijven vooral kilogramme, programme en aerogramme, maar ook de verkorte versie (zonder -me) komt tegenwoordig voor in het Brits-Engels.

Volgens de Amerikaans-Engelse spelling is het altijd kilogram, program en aerogram.

 

 

-logue / -log

Brits-Engelse woorden zoals catalogue, analogue en monologue verliezen in het Amerikaans-Engels de ue op het eind.

Amerikane schrijven catalog, analog en monolog.

 

 

-ence / -ense

Brits-Engelse woorden zoals defence, licence en offence spel je in het Amerikaans-Engels met ense, dus defense, license en offense.

 

Verder is er een aantal verschillen in spelling die niet in een bepaalde categorie passen. Een paar voorbeelden:

 

UK

US

yoghurt / yogurt

yogurt

plough

plow

tyre

tire

aluminium    

aluminum

cheque

check

draught

draft

  


Beter Spellen Beter Rekenen NU Beter Engels NU Beter Duits NU Beter Frans NU Beter Spaans Beter Bijbel

© 2012 - NU Beter Engels is een initiatief van Martin van Toll Producties

in samenwerking met Noordhoff